Hem

Slide background
Slide background
Slide background


Drunkning är den främsta dödsorsaken för barn under 5 år.

Den traditionella simskolan startar inte förrän vid ca 6 års ålder samtidigt som de flesta barn som dör gör det före den åldern.

Tyvärr finns risken att drunkningsolyckorna ökar i samma takt som de s.k. trädgårdspoolerna ökar i antal.

Drunkning går att förhindra. Genom en ökad medvetenhet kring de punkter som motverkar drunkning kan barnen som skulle dött genom en drunkningsolycka fortsätta att växa upp till vuxna personer.

Konceptet Säkrare 3 (som ursprungligen startade i USA som Safer 3) har tagits fram för att samordna de resurser i samhället som kan hjälpa till att samverka mot drunkning. Säkrare 3 är ett enkelt sätt att beskriva de viktiga saker som vi måste tänka för att förhindra drunkning.

Säkrare 3 bygger på tre ”skyddande lager” som alla måste finnas där samtidigt: Säkrare barn, säkrare vatten och säkrare respons (Hjärt-lung-räddning).