Drunkning är den främsta dödsorsaken för barn under 5 år. Den traditionella simskolan startar inte förrän vid ca 6 års ålder samtidigt som de flesta barn som dör gör det före den åldern. Tyvärr finns risken att drunkningsolyckorna ökar i samma takt som de s.k. trädgårdspoolerna ökar i antal.

Drunkning går att förhindra. Genom en ökad medvetenhet kring de punkter som motverkar drunkning kan barnen som skulle dött genom en drunkningsolycka fortsätta att växa upp till vuxna personer.

Konceptet Säkrare 3 har tagits fram för att samordna de resurser i samhället som kan hjälpa till att samverka mot drunkning. Det är polis, ambulans, räddningstjänst, skolor, simskolor och sjukvård som tillsammans kan sprida informationen och lära ut viktig livskunskap som räddar liv. Det viktigaste är att man som förälder vet var riskerna finns och hur man kan undvika dem!

Säkrare 3 bygger på tre ”skyddande lager” som alla måste finnas där samtidigt: Säkrare barn, säkrare vatten och säkrare respons.
Läs också vad du kan göra i simskolan här...