Tänk om det här bandet räddar ditt barns liv

Det här armbandet är utformat för att förebygga drunkning bland barn.

För att hjälpa er att vara supertydliga med vem som har ansvaret för barnet har vi tagit fram detta armband. ”Jag badvaktar____” där man kan skriva barnets namn. 

Den föräldern som har på dig armbandet är den som har ansvaret. När man lämnar över bandet lämnar man över ansvaret.

Om du så mycket som ska gå på toaletten eller titta på din telefon får du lämna över bandet till någon annan vuxen som då har fullt fokus på barnet. 

Det finns plats att skriva namn på banden så att man kan vara tydlig om vilket barn det är man ska ha uppsyn på om man har flera barn.

Säkrare 3 är en organisation som strävar efter att öka medvetenheten och vad man kan göra för att förhindra drunkning bland yngre.

Tillsammans räddar vi barn från drunkning!

 

Därför bör du ha armbandet:

  • Du sprider information om hur drunkning kan förhindras. Oavsett om du har det på dig det för att visa att du stödjer Säkrare 3 eller har på dig det för som ett badvaktararmband.

 

  • Det blir tydligt för dig som badvaktar att du har den uppgiften och ska ha uppmärksamheten på barnet.

 

  • Det blir tydligt för alla vuxna vem som har ansvaret för att vakta barnet.