7 barn drunknade 2013

 

 

drunkning2013

 

 

 

 

 

Under 2013 dog 7 barn, vilket är samma siffra som för 2012. De flesta olyckorna skedde under de varma sommarmånaderna och de flesta var av typen badolyckor. För de yngre barnen är det oftast bristande tillsyn som är orsaken.

Övervaka alltid ditt barn. Hur vattenvant det än är!

Nu är sommaren här!

  • I hela världen omkommer varje år cirka 300.000 människor genom drunkning. Det innebär att en person omkommer varannan minut, dygnet runt!
  • I Sverige drunknar idag en människa var tredje dag.
  • Drunkning är den vanligaste dödsorsaken efter trafikolyckor bland barn.
  • Bara sex av 10 kommuner i Sverige följer läroplanen vad gäller simundervisning.
  • I en del skolor kan bara två av tio elever simma 200 meter.
  • Endast fyra av tio elever i klass 4-6 kan hjälpa någon med hjälp av
    mun till mun andning.

Sprid budskapet om Säkrare3. Det är lätt att ta till sig och lätt att göra.

Tillsammans kan vi rädda liv!

 

Drunkningar hos barn 2012

drunkningar2011-2012

Under 2007 och 2008 drunknade fem personer under 19 år per år medan det 2009 ökade till åtta och 2010 till 12.
2011 var antalet nio vilket är samma som snittet för de första tio åren på 2000-talet. Under 2012 omkom
7 barn under 19 år.
Typ av olycka varierar. Badolyckor dominerar men när det gäller de yngre barnen är orsaken troligen bristande tillsyn.

Drunkningsolyckor bland barn under 19 år
2007: 5 2008: 5 2009: 8 2010: 12 2011: 9 2012: 7

Risk för fler drunkningar om momsen höjs

Skatteverket har beslutat att simskolor för små barn ska momsbeläggas med 25%. Motiveringen är att simundervisning för barn under 5 år inte kan vara idrott. Konsekvensen blir att simundervisning för små barn kommer att bli mycket dyrare och i förlängningen finns det stor risk för ökade drunkningstal hos barn. Den största risken för barndrunkningar är mellan 1 och 5 års ålder så det är före 5 års ålder som det är viktigast att simundervisningen sker!

Även föreningar riskerar att förlora sin momsbefrielse på simskola för små barn om man konstaterar att småbarnssimning inte är idrott.

Skriv på namninsamlingen om du vill att simundervisning för små barn ska ha samma moms som all annan idrott dvs 6%.

http://namninsamling.se/index.php?sida=2&nid=7299

9 barn drunknade 2011

Nu har SLS publicerat sin rapport över drunkningar 2011. 95 personer drunknade under förra året.

Av de 95 omkomna var 9 barn och ungdomar under 19 år. Under de två föregående åren har antalet drunkande barn varit åtta respektive 12 per år.

Mer än hälften av de omkomna barnen är under 11 år dvs den ålder då man från statens sida satt upp sin simkontroll. I årskurs 5 ska alla barn kunna simma 200 meter varav 50 m på rygg.

Det är oerhört viktigt att man så tidigt som möjligt lär barn att simma. Det finns många avancerade småbarnssimskolor i Sverige nu förtiden som har stor kunskap just vad gäller simning och små barn.

Simskolorna har dock ansvar att inte lägga undervisningen på en ”lek-och-plask-nivå” utan att man har seriös vattensäkerhetsundervisning parallellt med vattenvaneundervisningen. Vissa kritiker mot småbarnssimskolor hävdar att man kan skapa vattentokiga barn om man börjar simma för tidigt. Självklart måste man alltså samtidigt lära ut respekten för vattnet. Det ska varje seriös simskola ha som en gyllene grundregel.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

 

Ny loggo


Nu har vi fått en svensk loggo. Denna skickas ut inom kort så att alla kan uppdatera den på sina hemsidor.

Glöm inte att informera om att ni stödjer Säkrare3. Det är genom att prata om det som vi medvetandegör vad man som förälder kan göra och vad som är viktigt att tänka på – som vi förhindrar att barn drunknar!

Du gör ett viktigt arbete. Tack för det!

Drunkningar i maj 2011

Enligt Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna genom drunkning visar att 10 personer omkom under maj 2011 jämfört med 5 personer under maj förra året.

Totalt har 27 personer omkommit 2011 genom drunkning jämfört med 14 under de första fem månaderna förra året.

Ingen av dessa personer var barn.

Stor respons!

Säkrare3 har nu funnits offentligt mindre än en vecka, men responsen är enormt stor. Det är redan 16 företag eller organisationer som sagt att de vill stödja och fler är på gång. Säkrare3 är enkelt att komma ihåg. Säkrare Barn, Säkrare Vatten och Säkrare Respons (HLR). Tre lager som skyddar var och en för sig och tillsammans förhindrar de att ett barn kan drunkna.

Det kostar inget att stödja, men man bör lägga ut loggon med den text man får mailad till sig på sin hemsida så att det syns att man stödjer Säkrare3. Man bör också om möjligt sprida budskapet vidare till sina kunder. Om man är en simskola t ex finns det mycket man kan använda sig av i informationen till föräldrarna. Särskilt nu inför sommaren!

Om man vill stödja Säkrare3 så mailar man info@sakrare3.se så får man mer information om vad man kan göra.

Glöm inte att ett barn ALDRIG kan bli vattensäkert! Hur vattenvant det än är så måste det övervakas när det är nära vatten.

En pressrelease skickas ut veckan som kommer! Se till att ditt företag/organisation finns med i listan över de som stödjer Säkrare3 då!

Säkrare3

Drunkning är den främsta dödsorsaken för barn under 5 år.

Den traditionella simskolan startar inte förrän vid ca 6 års ålder samtidigt som de flesta barn drunknar före den åldern.

Tyvärr finns risken att drunkningsolyckorna ökar i samma takt som de s.k. trädgårdspoolerna ökar i antal.

Drunkning går att förhindra. Genom en ökad medvetenhet kring de punkter som motverkar drunkning kan man rädda liv.

Konceptet Säkrare 3 (som ursprungligen startade i USA som Safer 3) har tagits fram för att samordna de resurser i samhället som kan hjälpa till att samverka mot drunkning.

Säkrare 3 bygger på tre ”skyddande lager” som alla måste finnas där samtidigt: Säkrare barn, säkrare vatten och säkrare respons (Hjärt-lung-räddning).