Säkrare 3 kommer ursprungligen från USA, Safer 3, och togs till Sverige 2011 av Ludmilla Rosengren som är läkare och simskoleägare. Eftersom drunkning är en vanlig orsak till små barns för tidiga död såg hon ett behov av att sprida kunskap både till föräldrar och till simskolor. Säkrare3 visar på ett tydligt sätt de tre lager som kan förebygga drunkning.   

 

Säkrare 3 är en ideell organisation med organisationsnummer 802460-1067.