Tidig simundervisning

Ett barn kan tidigt, vid ca 18 mån ålder, lära sig att vända tillbaka till det håll det ramlat i vattnet ifrån. Det gör att barnet har större möjlighet att hitta botten under fötterna igen eller att få tag i t ex bryggan. Ett barn kan också tidigt lära sig att rotera över till rygg, det enda läget i vattnet där man kan vila och andas. En två-åring kan lära sig att simma flera meter med hjälp av att hämta luft med jämna mellanrum. En tre-åring kan lära sig att crawla.

Allt fler simskolor tar emot barn från yngre åldrar än tidigare. Detta är oerhört viktigt i det drunkningsförebyggande arbetet. Studier visar att formell simundervisning ger en 88 % riskreduktion för risken att drunkna i åldersgruppen 1-4 år.

Övervakning

Ett barn blir dock aldrig ”vattensäkert” utan man måste alltid övervaka barnet hur vattenvant det än är. Ingen simhjälp eller simkunnighet kan ersätta en vuxens vakande ögon. Ett barn får aldrig lämnas ensamt vid vatten, varken i badkaret eller vid öppet hav.