Om olyckan trots allt skulle vara framme måste den person som är i närheten av barnet kunna första hjälpen och hjärtlungräddning.

Helt avgörande för överlevnaden är att barnet är kort tid under ytan, att vattnet är rent, att HLR påbörjas så fort som möjligt med bra kvalitet utan avbrott och att ambulansen anländer utan onödig försening. Alla föräldrar bör alltså gå en hjärtlungräddningskurs.