Säkrare respons  

Om olyckan trots allt skulle vara framme måste den person som är i närheten av barnet kunna första hjälpen och hjärtlungräddning.

Helt avgörande för överlevnaden är att barnet är kort tid under ytan, att vattnet är rent, att HLR påbörjas så fort som möjligt med bra kvalitet utan avbrott och att ambulansen anländer utan onödig försening.  Alla föräldrar bör alltså gå en hjärtlungräddningskurs.

Information om detta är en mycket viktig insats för att förhindra drunkning bland barn.

I simskolan kan du göra följande:

-Ta emot barn tidigt
-Prata om livräddning och drunkningsrisker med föräldrarna
-Lär ut de livräddande färdigheterna
-Lär ut respekt för vattnet
-Begränsa användningen av simhjälp
-Informera föräldrarna om att de alltid måste övervaka sitt barn. Ett barn är aldrig vattensäkert.
-Prata om flytvästar.
-Informera föräldrarna om att man alltid måste hägna in vatten (pooler, dammar).
-Informera om/lär ut Hjärtlungräddning

Vill även du stödja Säkrare3? Det kostar inget. Det viktiga är att vi hjälps åt att sprida budskapet.

Drunkning går att förhindra!

Vill du köpa planscherna? Regsitrera dig som företagskund och köp dem för en symbolisk summa. De finns här…

Registrera dig som företagskund gör du här…