Säkrare vatten

Barnen ska skyddas från att ramla i vatten i så stor utsträckning som det bara går. Pooler ska vara inhängande av högt stängsel med en grind som smäller igen av sig självt. Helst ska det finnas ett pool-alarm som signalerar när något faller i. Pooltäcken ska vara av det bärande slaget så att ett barn eller ett djur inte faller igenom