Vill du också vara med att stödja oss? Det kostar inget! Däremot vill vi att ni lägger ut loggon på er hemsida och skriver som nedan. Kontakta oss på info@sakrare3.se för mer information.

”Företagets/organisationens namn” stödjer Säkrare3
Drunkning går att förebygga!

För att Säkrare3 ska ha den massiva effekt som det faktiskt kan ha, behöver det spridas så mycket som det bara går. Ju fler som blir medvetna om de 3 skyddslagren som gör barnet säkrARE desto fler liv kommer att räddas.

Varje förälder ska veta vad den ska göra för att förhindra drunkning!

Säkrare 3 är en ideell organisation som vill samarbeta över gränserna. Skolor, Landstinget, Barnavårdscentraler, Simskolor, Simförbundet, Livräddningssällskapet, Räddningstjänsten och Röda Korset är bara några av de som vi hoppas vill vara med och sprida budskapet.